Φαρών 187, Καλαμάτα

ΤΚ 24100, τηλ: 2721099417

Email: info@klepsydrabooks.gr, kalamata@klepsydrabooks.gr

klepsydra books