Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ή να επιστρέψετε προϊόντα τα οποία έχετε παραλάβει από το βιβλιοπωλείο μας.

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης (για τις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές παραγγελίες, γενικότερα για τις παραγγελίες εξ αποστάσεως) καθορίζει ότι δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση που έχετε συνάψει με την παραγγελία σας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, χωρίς να υποχρεούστε να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 15 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας παραλαβής σας.